Praktische info

Gooi geen sigaretten- of sigarenpeuken op straat.

Het zal u opvallen dat de straten van Bangkok meestal heel wat schoner zijn dan die van bijvoorbeeld Amsterdam. Met name het ontbreken van gigantische hoeveelheden hondestront (en grafitti) is een verademing. Sinds 2 jaar staat er een boete op het op straat werpen van afval, inclusief peuken.

Geloof het barmeisje niet als ze zegt dat haar moeder zo ziek is ….

Veel westerse mannen vallen als een blok (al is het maar voor één avond) op zo’n mooi, lief, rank Thais barmeisje. Ja, ze komen bijna allemaal uit de arme Isan-streek en ja, ze sturen allemaal elke maand geld naar huis om de familie te steunen. Maar dat is niet omdat de familie honger heeft. Het is omdat men graag een tv wil, of wasmachine, of derdehands auto. Al is het natuurlijk een enkele keer zo dat een barmeisjes dit werk is gaan doen omdat de familie inderdaad arm is.  Maar geloof haar in ieder geval niet als ze u vertelt dat haar moeder ernstig ziek is, haar zuster is achtergelaten met 12 kinderen, haar vader twee benen en een arm verloren heeft of de waterbuffel dringend psychiatrische hulp behoeft. Want de waarheid is dat haar moeder niets mankeert, haar zuster is pas 8 jaar, haar vader heeft al z’n ledematen nog en werkt op het land, en op de waterbuffel zat nog gewoon garantie!

Neem geen uitnodigingen aan van snel gemaakte nieuwe vrienden.

Berucht zijn de verhalen van mensen die op hun eerste dag in Bangkok ergens iets gaan drinken, een andere westerling ontmoeten die buitengewoon vriendelijk is, en na enige drankjes voorstelt om mee te gaan naar zijn vrienden: de ‘nieuwelingen’ komen terecht in een vooropgezette scam-situatie waarin een kaartspel wordt gespeeld dat ze eerst steeds winnen, maar uiteindelijk voor grof geld verliezen, of ze krijgen een drankje waar mee geknoeid is en worden wakker in een achteraf-Soi zonder geld, creditcards etcetera. Of het is een ‘verraden zaak’ en doet de politie een inval waarbij de toerist gearresteerd wordt en de Thais niet! Neem dat soort snelle vriendschappen met een grote korrel zout: wees niet naïef!

thailand-bangkok-patpongKijk uit op PatPong!

Op PatPong vindt u een grote concentratie aan GoGo-bars. U loopt de kans dat u binnen gedwongen wordt veel méér te betalen voor uw drankjes dan buiten stond aangekondigd, of dat u op andere manieren wordt opgelicht (u heeft plotseling het dubbele aantal drankjes op uw rekening staan dan u besteld heeft).

Kijk overal uit waar het druk is

Overal waar het druk is (in shopping malls, bij toeristische bezienswaardigheden, op markten etc.) kunnen zakkenrollers zijn. Zorg ervoor dat ze bij u niks te rollen hebben.

Draag altijd een kopie van uw paspoort bij u

In Thailand bent u officieel verplicht altijd uw paspoort bij u te dragen, al wordt er zelden naar gevraagd door de politie. Maak een (kleuren)kopie van uw paspoort (de pagina waarop uw foto staat en de pagina ernaast) en draag die altijd bij u; doorgaans accepteert men dat.

thailand-bangkok-straatnaam-bordOriëntatie in de stad

Wat u al spoedig zult ontdekken is dat de afstanden in Bangkok veel groter zijn dan ze op kaarten lijken. Dat is symptomatisch voor door Thais gemaakte plattegronden (bijvoorbeeld van de locatie van hotels), want ze sjoemelen daarmee dat het een aard heeft. Maar zelfs op de uitermate betrouwbare kaart van Berndtson & Berndtson lijken de afstanden veel kleiner dan ze in werkelijkheid zijn.

Ook de weg vinden in Bangkok is niet altijd even makkelijk. Straatnaamborden zijn er (soms) wel, maar het is een loterij om te ontdekken waar ze hangen. Op de hoek? Soms. In het midden? Af en toe. Waar je ze niet verwacht? Komt vaak voor. Verdekt opgesteld? Meestal.