Overleven

Kijk als u op de stoep loopt altijd goed vóór u naar de grond.

thailand-bangkok-gevaren-op-het-trottoirDe trottoirs van Bangkok zijn berucht vanwege de enorme gaten die er in zitten en meestal ook jarenlang blijven zitten. U kunt zich lelijk bezeren als u daar in valt of er met uw voet in blijft steken. Ook zijn de trottoirs vaak hobbelig, waardoor u makkelijk struikelt.
En tenslotte: soms zijn de randen van trottoirs ineens heel hoog, of staan er brandbluskranen midden op de stoep. Vaak heeft u dat niet in de gaten omdat het zo druk is zodat u die obstakels te laat bemerkt.
Let ook op loshangende draden vanuit de warboel aan electriciteitsdraden -levensgevaarlijk!

Voor het maken van deze foto hebben wij zo’n 100 voetgangers moeten vragen even plaats te maken. Dus nu is de brandkraan goed te zien. Maar gelooft u ons: als u tussen de de duizenden voetgangers loopt die vaak voetje voor voetje voortschuifelen over het trottoir, ziet u deze krengen echt niet meer, en kunt u er zich lelijk aan bezeren. Dat geldt trouwens ook voor de vele oneffenheden en diepe kuilen in de trottoirs, en de vaak belachelijk hoge stoepranden. En als u zich bezeert of flink verwondt is er natuurlijk nimmer ook maar iemand aansprakelijk!

thailand-voetgangers-brugAls er voetgangers-loopbruggen zijn,
steek dan niet de straat over.

U zult ze veel zien in Bangkok: voetgangersloopbruggen. Meestal is het verboden om binnen een afstand van een paar honderd meter de straat zelf over te steken als er loopbruggen in de buurt zijn. De politie let hier heel alert op.